English English

UNESCO biosfēras amatpersona Eleonora Tērnere strādā Kerijas biosfēras rezervātā un ir nodarbināta Dienvidkerijas Attīstības partnerībā - vietējā attīstības uzņēmumā šajā reģionā. Eleanor ir atbildīgs par tādu darbību radīšanu un veicināšanu, kas atbalsta UNESCO programmas Cilvēks un biosfēra mērķus. Tas ietver darbu ar vietējām kopienām pie uz darbību balstītiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektiem, atbalstot pētījumus biosfēras zonā un veicinot ciešāku saikni ar apkārtnes dabas un kultūras mantojumu, izmantojot izglītību un izpratnes veicināšanas pasākumus visu vecumu cilvēkiem.

Tas ietver arī ciešu sadarbību un konsultācijas ar vairākām ieinteresētajām personām, tostarp Nacionālo parku un savvaļas dzīvnieku dienestu, Kerijas apgabala padomi, zemes īpašniekiem biosfēras rezervāta zonā un apkārtnes uzņēmumiem.

Biosfēras virsnieka lomu Eleonora uzsāka 2020. gada augustā. Eleanora ir Kerijas dzimtene un uzaugusi nelielā fermā Kaherdanielā dienvidrietumos. Iepriekš strādājusi vides izpratnes un izglītības jomā, viņai patīk sazināties ar visu vecumu cilvēkiem par bioloģiskās daudzveidības, kopienas un ilgtspējības tēmām.

Piespraud to