English English

UNESCO biosfēras darbinieks Brendans Kirvans strādā Kerijas biosfērā un ir nodarbināts Dienvidkerijas attīstības partnerībā. Brendans ir atbildīgs par tādu darbību izveidi un veicināšanu, kas atbalsta UNESCO programmas Cilvēks un biosfēra mērķus. Brendans sadarbojas ar vietējām kopienām, īstenojot uz rīcību balstītus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektus, atbalstot pētniecību biosfēras rezervātā un veicinot ciešāku saikni ar dabas un kultūras mantojumu šajā apgabalā. Brendans mudina ciešāku saikni ar dabas un kultūras mantojumu, izglītojot un palielinot izpratni par biosfēras apzīmējumu un tā nozīmi.

Brendana uzdevums ir cieši sadarboties un konsultēties ar dažādām ieinteresētajām personām, tostarp Nacionālo parku un savvaļas dzīvnieku dienestu, Kerijas apgabala padomi, biosfēras rezervāta zemes īpašniekiem un reģiona uzņēmumiem.

Brendans, kurš ir dzimis Ziemeļkerijā, Biosfēras darbinieka pienākumus sāka pildīt 2022. gada decembrī. Iepriekš viņš ir strādājis par ekologu konsultāciju nozarē. Brendanam patīk sazināties ar visu vecumu cilvēkiem par bioloģiskās daudzveidības, kopienas un ilgtspējības tēmām.

Piespraud to