English English


Atruna

Šajā vietnē esošā informācija ir paredzēta tikai vispārīgiem informācijas nolūkiem. Informāciju sniedz Kerijas biosfēras rezervāts, un, lai arī mēs cenšamies to atjaunināt un koriģēt, mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas par pilnīgumu, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību attiecībā uz cieņu uz vietni vai informāciju, produktiem, pakalpojumiem vai saistītu grafiku, kas vietnē atrodas jebkādiem mērķiem. Tāpēc jebkura paļaušanās uz šādu informāciju ir stingri jāuzņemas uz jūsu risku.

Nekādā gadījumā mēs būsim atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ieskaitot, bez ierobežojuma, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu whatsoever, kas izriet no zaudējumu datu vai peļņu, kas rodas no vai saistībā ar, izmantojot šo tīmekļa vietni .

Izmantojot šo vietni, jūs varat izveidot saites uz citām vietnēm, kuras nav Kerijas biosfēras rezervāta pakļautībā. Mēs nekontrolējam šo vietņu raksturu, saturu un pieejamību. Jebkuru saišu iekļaušana nebūt nenozīmē ieteikumu vai apstiprina tajās paustos viedokļus.

Tiek darīts viss iespējamais, lai vietne darbotos nevainojami. Tomēr Kerijas biosfēras rezervāts neuzņemas atbildību un nebūs atbildīgs par to, ka vietne īslaicīgi nav pieejama tehnisku problēmu dēļ, kuras no mums nevar kontrolēt.

Privātuma politika

Privātuma politika - GDPR

Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā Vietnes operators vāc, aizsargā un izmanto personu identificējošu informāciju, kuru jūs varat sniegt vietnē macgillycuddyreekskerry.com, un jebkurus tās produktus vai pakalpojumus. Tajā arī aprakstītas jums pieejamās izvēles attiecībā uz mūsu personiskās informācijas izmantošanu un to, kā jūs varat piekļūt šai informācijai un atjaunināt to. Šī politika neattiecas uz tādu uzņēmumu praksi, kuri mums nepieder un nekontrolē, vai uz personām, kuras mēs nenodarbinām un nepārvaldām.

Personiskās informācijas vākšana

Mēs saņemam un uzglabājam visu informāciju, kuru jūs apzināti sniedzat mums, kad jūs aizpildāt jebkuras tiešsaistes veidlapas vietnē. Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju, bet tad jūs, iespējams, nevarēsit izmantot dažas vietnes funkcijas. Lietotāji, kuri nezina, kāda informācija ir obligāta, laipni aicināti sazināties ar mums.

Ne-personiskās informācijas vākšana

Kad jūs apmeklējat vietni, mūsu serveri automātiski reģistrē informāciju, kuru jūsu pārlūkprogramma sūta. Šie dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu ierīces IP adrese, pārlūkprogrammas tips un versija, operētājsistēmas tips un versija, valodas preferences vai vietne, kuru apmeklējāt, pirms apmeklējāt mūsu vietni, mūsu vietnes lapas, kuras apmeklējat, pavadītais laiks šīs lapas, informāciju, kuru meklējat mūsu vietnē, piekļuves laiki un datumi, kā arī cita statistika.

Savāktās informācijas izmantošana un apstrāde

Jebkura informācija, ko mēs no jums savācam, var tikt izmantota mūsu vietnes uzlabošanai; vadīt un vadīt mūsu vietni un pakalpojumus. Apkopotā nepersoniskā informācija tiek izmantota tikai, lai identificētu iespējamos ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un izveidotu statistikas informāciju par Vietnes lietošanu. Šī statistiskā informācija citādi netiek apkopota tā, lai identificētu jebkuru konkrētu sistēmas lietotāju.

Mēs varam apstrādāt ar jums saistīto personisko informāciju, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem: (i) jūs esat devis viņu piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ņemiet vērā, ka saskaņā ar dažiem tiesību aktiem mums var būt atļauts apstrādāt informāciju, kamēr jūs neiebilstat pret šādu apstrādi (atsakoties no tā), nepaļaujoties uz piekrišanu vai kādu no turpmāk norādītajiem juridiskajiem pamatiem. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad uz personas informācijas apstrādi attiecas Eiropas datu aizsardzības likumi; (ii) informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar jums un / vai lai izpildītu jebkādas tā pirmslīguma saistības; (ii) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskus pienākumus, kas uz jums attiecas; (iv) apstrāde ir saistīta ar uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai izmantojot mums uzticēto oficiālo varu; (v) Apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās puses likumīgo interešu mērķiem. Jebkurā gadījumā mēs labprāt precizēsim konkrēto juridisko pamatu, kas attiecas uz apstrādi, un jo īpaši to, vai Personas datu sniegšana ir likuma vai līguma prasība, vai prasība, kas nepieciešama līguma noslēgšanai.

Informācijas pārsūtīšana un uzglabāšana

Atkarībā no jūsu atrašanās vietas datu pārsūtīšana var ietvert jūsu informācijas pārsūtīšanu un glabāšanu citā valstī, nevis jūsu valstī. Jums ir tiesības uzzināt par informācijas pārsūtīšanas juridisko pamatu uz valsti, kas nav Eiropas Savienība, vai jebkurai starptautiskai organizācijai, kuru regulē starptautiskās publiskās tiesības vai kuras izveidojušas divas vai vairākas valstis, piemēram, ANO, un par drošības pasākumiem, ko veikušas mēs aizsargājam jūsu informāciju. Ja šāda nodošana notiek, jūs varat uzzināt vairāk, pārbaudot attiecīgās dokumenta sadaļas vai noskaidrojiet ar mums, izmantojot kontaktinformācijas sadaļā sniegto informāciju.

Lietotāju tiesības

Jūs varat izmantot noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu apstrādāto informāciju. Jo īpaši jums ir tiesības rīkoties šādi: (i) jums ir tiesības atsaukt piekrišanu, ja iepriekš esat devis savu piekrišanu jūsu informācijas apstrādei; (ii) jums ir tiesības iebilst pret jūsu informācijas apstrādi, ja apstrāde tiek veikta ar juridisku pamatu, kas nav piekrišana; (iii) jums ir tiesības uzzināt, vai mēs apstrādājam informāciju, iegūstam informāciju par dažiem apstrādes aspektiem un iegūstam apstrādājamās informācijas kopiju; (iv) jums ir tiesības pārbaudīt jūsu informācijas pareizību un lūgt to atjaunināt vai labot; (v) jums ir tiesības noteiktos apstākļos ierobežot jūsu informācijas apstrādi, tādā gadījumā mēs neapstrādāsim jūsu informāciju jebkādiem citiem mērķiem, izņemot to glabāšanu; (vi) jums ir tiesības zināmos apstākļos saņemt no mums personīgās informācijas dzēšanu; (vii) jums ir tiesības saņemt jūsu informāciju strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, to bez kavēšanās nosūtīt citam kontrolierim. Šis noteikums ir piemērojams ar nosacījumu, ka jūsu informācija tiek apstrādāta ar automatizētiem līdzekļiem un ka apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, uz līgumu, kuru jūs esat daļa vai par to pirms līguma noslēgšanas.

Tiesības iebilst pret apstrādi

Ja personiskā informācija tiek apstrādāta sabiedrības interesēs, izmantojot mums piešķirtās oficiālās pilnvaras vai mūsu īstenoto likumīgo interešu mērķiem, jūs varat iebilst pret šādu apstrādi, norādot pamatojumu, kas saistīts ar jūsu konkrēto situāciju, lai pamatotu iebildums. Jums jāzina, ka tomēr, ja jūsu personiskā informācija tiek apstrādāta tiešā mārketinga nolūkos, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo apstrādi, nesniedzot nekādu pamatojumu. Lai uzzinātu, vai mēs apstrādājam personisko informāciju tiešā mārketinga nolūkos, varat atsaukties uz attiecīgajām šī dokumenta sadaļām.

Kā izmantot šīs tiesības

Jebkurus pieprasījumus izmantot lietotāja tiesības var nodot īpašniekam, izmantojot šajā dokumentā norādīto kontaktinformāciju. Šos pieprasījumus var izmantot bez maksas, un īpašnieks tos izskatīs pēc iespējas agrāk un vienmēr viena mēneša laikā.

Bērnu privātums

Mēs apzināti neapkopojam nekādu personisko informāciju no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja esat jaunāks par 13 gadiem, lūdzu, neiesniedziet nekādu personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni vai pakalpojumu. Mēs iesakām vecākiem un likumīgiem aizbildņiem uzraudzīt savu bērnu interneta lietošanu un palīdzēt īstenot šo politiku, uzdodot bērniem bez viņu atļaujas nekad nesniegt personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni vai pakalpojumu. Ja jums ir pamats uzskatīt, ka bērns līdz 13 gadu vecumam ir sniedzis mums personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni vai pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums.

Neizmantojiet signālus

Dažos pārlūkos ir iekļauta funkcija Nesekot, kas jūsu apmeklētajām vietnēm signalizē, ka nevēlaties, lai jūsu tiešsaistes aktivitātes tiktu izsekotas. Izsekošana nav tas pats, kas informācijas izmantošana vai apkopošana saistībā ar vietni. Šajos nolūkos izsekošana attiecas uz personu identificējošas informācijas apkopošanu no patērētājiem, kuri izmanto vai apmeklē vietni vai tiešsaistes pakalpojumu, laika gaitā pārvietojoties dažādās vietnēs. Tas, kā pārlūkprogrammas paziņo signālu “Nesekojiet”, vēl nav vienots. Tā rezultātā šī vietne vēl nav izveidota, lai interpretētu vai reaģētu uz jūsu pārlūkprogrammas paziņotajiem signāliem, kurus neizsekojat, vai reaģētu uz tiem. Pat ja tas ir sīkāk aprakstīts šajā politikā, mēs ierobežojam jūsu personiskās informācijas izmantošanu un vākšanu.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu vietne satur saites uz citām vietnēm, kuras mums nepieder vai nav mūsu kontrolē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par šādu citu vietņu vai trešo personu privātuma praksi. Mēs iesakām apzināties, kad pametat mūsu vietni, un izlasīt katras vietnes, kurā var apkopot personisko informāciju, privātuma paziņojumus.

informācijas drošība

Mēs nodrošinām jūsu sniegto informāciju datoru serveros kontrolētā, drošā vidē, kas ir aizsargāta pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Mēs saglabājam saprātīgas administratīvās, tehniskās un fiziskās garantijas, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi, tās lietošanu, pārveidošanu un izpaušanu, kas ir tās kontrolētajā un aizbildnībā esošajā personas informācijā. Tomēr nevar garantēt datu pārraidi internetā vai bezvadu tīklā. Tāpēc, lai gan mēs cenšamies aizsargāt jūsu personisko informāciju, jūs atzīstat, ka (i) ir interneta drošības un privātuma ierobežojumi, kas ir ārpus mūsu kontroles; (ii) nav iespējams garantēt jebkādas informācijas un datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, kas tiek apmainīti starp jums un mūsu vietni; un iii) jebkura šāda informācija un dati trešās puses tranzīta laikā var tikt apskatīti vai bojāti, neraugoties uz vislielākajiem centieniem.

Datu pārkāpums

Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka tīmekļa vietnes drošība ir apdraudēta vai lietotāji, kas nav saistīti ar trešām personām, ir atklājuši ārējo darbību rezultātā, tostarp, bet ne tikai, uzbrukumus vai krāpšanu, mēs paturam tiesības veikt samērīgus piemērotus pasākumus, tostarp, bet ne tikai, izmeklēšanu un ziņošanu, kā arī paziņošanu un sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm. Datu pārkāpuma gadījumā mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai informētu skartos cilvēkus, ja mēs uzskatām, ka pārkāpuma rezultātā rodas pamatots kaitējuma risks lietotājam vai ja likumā ir noteikts citādi. Kad mēs to darīsim, mēs publicēsim paziņojumu tīmekļa vietnē.

Juridiskā informācija

Mēs atklāsim visu informāciju, ko mēs vācam, izmantojam vai saņemam, ja to prasa vai atļauj likums, piemēram, lai izpildītu pavēsti vai līdzīgu juridisko procesu, un, kad mēs godprātīgi uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, aizsargātu jūsu drošību vai citu personu drošību, izmeklē krāpšanu vai atbild uz valdības pieprasījumu.

Izmaiņas un grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šo politiku attiecībā uz tīmekļa vietni vai pakalpojumiem, kas ir spēkā pēc šīs politikas atjauninātas versijas publicēšanas tīmekļa vietnē. Kad mēs to izdarīsim, atjaunināsim atjaunināto datumu šīs lapas apakšā. Turpmāka vietnes izmantošana pēc jebkurām šādām izmaiņām ir jūsu piekrišana šādām izmaiņām.

Šīs politikas pieņemšana

Jūs atzīstat, ka esat izlasījis šo politiku un piekrītat visiem tās noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot vietni vai tās pakalpojumus, jūs piekrītat saistīt šo politiku. Ja nepiekrītat ievērot šīs politikas noteikumus, jums nav tiesību izmantot vai piekļūt vietnei un tās pakalpojumiem.

Sazināties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku, lūdzu sazināties ar mums.

Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunināts 12. gada 2021. aprīlī